Εκτύπωση

Καύσιμο Pellet

Πιστοποιημένο καύσιμο pellet συσκευασία: Σακί 15 κιλών

- Διάμετρος: 6-8 mm

- Πυκνότητα: 650 kg/m3

- Μήκος: 30-40 mm

- Υγρασία: 8-10%

- Τέφρα: 0,5-1,0 %

- Θερμική Ενέργεια: 1Kg Pellet=0,5lit Πετρ.

- Αντιστοιχία μονάδων: 1KW = 0.85 KJ

- Αντιστοιχία καυσίμων: 1lt Πετρέλαιο = 2Kgr Pellet, 1,3 lt Υγραέριο = 2Kgr Pellet